Februar 2019

 

Den for nylige afholdte genralforsamling betød ikke ændringer i bestyrelsen. Der var genvalg til de medlemmer, som var på valg.

Regnskabet sluttede med et underskud, idet foreningen bl.a. havde købt en større møntsamling i efteråret.

Det stillede foreslag om at hæve kontingentet blev vedtaget. Kassereren orienterede om begrundelsen for forslaget og forelagde den fremtidige økonomiske situation. De fremmødte medlemmer stemte for forslaget, og dermed bliver kontingent 70,00 kr. fra 2020.

Foreningens hjemmeside har nu været i luften i godt et halvt år. Desværre var der nedbrud omkring juletid imiddelbart inden det Store Formidlingssalg den 19. januar, men det blev løst.

I øvrigt var formidlingssalget et af de bedre både med hensyn til antal bydere og afsætning.

Foreningens næste større arrangement bliver Samlermessen i april i Brovst Sport & kulturcenter. Sidste års rekord tilmelding af krejlere når vi nok ikke, men pt ser det fint ud med tilmeldinger. Desværre var der ikke så mange publikummer sidste år.

Det nye centerråd for Brovst Aktivitetscenter - Mølleparkcentret - er nu kommet på plads. Starten begyndte i efteråret og efter formalia er aftalt, er rådet begyndt sit virke, jvf. i øvrigt artikel i Nordjyske den 25. februar og Hanbobladet. Alle foreninger og bruger er repræsenteret, og aktiviteterne er for alle. Derudover kan foreningens medlemmer - med pårørende- deltage i Centrets aktiviteter, hvor den næste bliver en grillfest den 2. juli.