AFLYSNING.

 23-03-2020

Grundet situationen omkring corona virus er det besluttet at aflyse Samlermessen den 26. april. Alle, som har lejet bord, vil snarest blive kontaktet. 

 

Næste Samlermesse bliver den 25. april 2021 i Brovst Sport & Kulturcenter.

28-03-2020

Alle skulle pt være kontaktet angående leje af borde til den nu aflyste Samlermesse. Det vil dog sige, at der hvor mailadresse er kendt, er vedkommende kontaktet pr mail. 

Det var ikke et krav, at der skulle tilbagemeldes, og der kan selvfølgelig være forskellige årsager til, at det ikke er gjort. Men der er brugt nogen tid på at foretage aflysninger, og arbejdet kan som sådan heller ikke afsluttes før end alle har fået besked.

Desværre opleves det til tider, at Internettet er belastet. For eksempel opleves det, at mail sendt til blandt andet medlemmer, kan der gå op til 2 døgn eller mere inden der kommer svar, at mailen ikke kan sendes.

Men venligst en tilbagemelding på at mail er modtaget. Hvis nogen læser dette og ikke har været kontaktet om aflysning af Samlermesse, må man gerne rette henvendelse til kasseren.