Medlemsskab

Medlemsskab for et år koster 70 kr. Børn og unge til det fyldte 18. år er gratis.

Medlemmer af DFF betaler desuden kontingent til Forbundet.

Hvis man er interesseret i at være medlem, så kontakt formanden 98231775 eller kasseren på k.mose@mail.tele.dk

 

TILBUD:

Interesserede tilbydes gratis medlemsskab af foreningen for 2021. Kontakt kasseren for at blive registreret.